Mihi/ Greeting

He hōnore, he korōria

He maungarongo ki te whenua

He whakaaro pai ki ngā tangata katoa

Ka tīhei mauriora!

Ana Pene, Kopua Waititi and their youngest son Makeo, Matariki, Ōtepoti 2018.

Mai i te tihi o Makeo, ka rere taku manu ki runga i ngā wai o Waiaua, ki te Moana-nui-ā-Toi. Ka hoki te manu ki te whare ō Tūtāmure i te taha ō tōnā wahine ō Hine-i-kauia, hei whakaruruhau mō te hapū o Ngāti Rua, o Te Whakatōhea.

Ko Ana Pene tōku ingoa.

Since beginning the Manawa Kapa Haka programmes I have pondered daily on the lack of these sorts of programmes available to local schools. I would like to be a part of the solution to this issue of needing more available support for schools to access and an experienced support network for tutors or emerging tutors. I believe these programmes achieve so many positive outcomes and can be developed more to better serve our mokopuna in the future.
Te Aho Paihere, Matariki 2018

He uri tēnei nō Te Whānau-ā-Apanui, nō Ngāti Porou, nō Ngā Taimanuhiri anō hoki. Ko Hirini Waititi tōku matua, ko Hine Waititi (nee Raihania) tōku whaea.

Ko Kopua Waititi tōku ingoa.

Manawa has changed so much over the years. Every year the programmes are adapted, updated, developed. This approach is necessary to be able to cater to the ever-changing world of our tamariki, who continue to search for clues to their identity, their purpose, their connection to their world. I believe our programmes foster good learning environments which encourage each tamaiti upon their journey of learning who they are and how te ao Māori can connect, or does connect to them, their whānau and their communities.